Toggle Menu

בניית ממ”ד תקני כחלק מהתמ”א

< חזרה לדף מידע מקצועי

ממ”ד הוא סוג של מקלט הנבנה בתוך מעטפת המבנה. בעקבות מלחמת המפרץ הוחלט על הקמתם של מרחבים מוגנים בכל בנייה חדשה בישראל ששטחו הפנימי (נטו) יהיה 9 מ”ר לפחות.

 

על פי חוק ההתגוננות האזרחית, בכל בנייה חדשה, וכן בכל תוספת בנייה, יבנה ממ”ד תקני. בדרך כלל נדרשת בפועל הקמת ממ”ד רק בעת בניה חדשה או בתוספת של מעל ל-12 מ”ר לבניה המקורית. במקרה של תוספת ממ”ד לדירה בבית משותף, נדרשת הסכמתם של בעלי 60% מן הדירות או בפרויקט תמ”א 38 66%. זאת בניגוד לדרישה הרגילה של הסכמת בעלי שלושה רבעים מן הדירות ושני שליש מן הרכוש המשותף להרחבת דירה.

 

על חשבון מי בניית הממ”ד?

בניית ממ”ד היא על חשבון היזם או בעל הנכס. למדינה אין את הכסף למגן ולהוסיף ממ”ד לכל דירה ולכן חוקקה את תכנית מתאר ארצית 38. עלויות המיגון ממומנות על ידי הפרט/יזם ולא מהקופה הציבורית והפרט והיזם נהנים מתוספת בפועל שלאחוזי בניה מותרים מעבר לתב”ע. בפרויקט תמ”א 38 במקומות שהשווי מחיר למ”ר גבוה, ליזם אינטרס למצות באופן אופטימלי את אחוזי הבנייה המותרים ולהגדיל את הממ”ד לגודל המקסימלי, מאחר והיזם מקבל את השטח שהוא בונה לדיירים בקומות העליונות, כך שגם הדיירים נהנים מתוספת שטח מקסימלי וגם היזם. ממ”ד יכול לשמש כחדר לכל דבר וכל תוספת של מ”ר/חדר שווה כסף.

 

מה ממ”ד תקני צריך לכלול?

ממ”ד תקני חייב לכלול חלון אטום לגזים ועמיד בפני הדף ודלת אטימה לגזים המגינה אף היא מפני הדף. דלתות המרחבים המוגנים חייבות להיפתח כלפי חוץ החדר ולהיות במפלס הנמוך בסנטימטרים בודדים ממפלס רצפת החדר וזאת על מנת שבעת פיצוץ לא תוכל הדלת להיפתח בחוזקה כלפי פנים. קירות הממ”ד עשויים מבטון מלא בלבד ועובי הקיר החיצוני של הממ”ד הוא לפחות 25 ס”מ. בפרויקטים של תמ”א 38 היזם בונה ממ”ד תקני על חשבונו ומכין את החדר שיהיה ראוי למגורים.


 

החברה לחיזוק מבנים

צור קשר
close slider


מלא/י את הטופס ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם: